اخبار

۱۳۹۷/۰۴/۵

فعالیت صرافی ها در سامانه نیما ...

فعالیت صرافی ها در سامانه نیما رئیس کانون صرافان از آغاز فعالیت صرافی ها در سامانه نیما از ابتدای خرداد خبر داد و گفت: اکنون فعالان تجاری اعم از صادر ...